امکانات زر اندوز

۲۰۰تومان پورسانت زیرمجموعه

۲۰۰تومان پورسانت زیرمجموعه
۲۰۰تومان پورسانت زیرمجموعه

با سلام خدمت کاربران عزیز زر اندوز

بدین وسیله به اطلاع می‌رسانیم از این پس به دلیل رعایت حق کاربرانی که اعضای فعال به عنوان زیرمجموعه به سیستم دعوت می‌کنند، ۲۰۰تومان پورسانت به ازای هر زیرمجموعه بعد از انجام اولین تراکنش توسط زیرمجموعه به کیف پول شما واریز خواهد شد.

دوستانی که دعوت می‌کنید به عوان زیرمجموعه شما به ثبت خواهند رسید و پورسانت شما (۲۰۰ تومان) پس از انجام اولین تراکنش زیرمجموعه به کیف پول شما اضافه خواهد شد.

بدیهی است که این امر باعث خواهد شد حق کسانی که زیرمجموعه فعال به زراندوز دعوت  می‌کنند به خوبی ادا شود.

با تشکر از همراهی شما